Despre mine

Picture 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSTANȚA ABĂLAȘEI-DONOSĂ
fișă de artist

CONSTANȚA ABĂLAȘEI-DONOSĂ , s-a născut în orașul Brăila, la 4 februarie
STUDII: Liceul de Cultură Generală nr.5 Brăila , în paralel cu Școala Populară de Artă, 3 ani – clasa Pictură condusă de prof. VESPASIAN LUNGU ) . Institutul de Arhitectură ION MINCU – Bucureşti (între anii 1977-1980, cursuri de arhitectură și proiectare şi specializare în proiectare-cercetare, anul 1981 ).
Este membru în Liga Scriitorilor din Romania- Filiala Bucureşti .
LITERATURĂ :
Debutează în anul 1970, la Revista literară Convorbiri Literare nr.6 pag.22, Iași , redactor Gh.Drăgan
Publică în revistele literare; Luceafărul 1982,
diferite ziare din Brăila în perioada 1995-2003.
Ex-Librisul Românesc – Oradea, condus de Prof. dr.Constantin Mălinaș în anii 2002, 2003.
Revista de Cultură Dunărea – Brăila, 2003-2004.
Țara Fagilor – Suceava în 2005
A apărut în Antologiile literare „Din Vadul Chiralinei „ autori prof.Constantin Gherghinoiu și prof.Ioan Munteanu ( proză și poezie, Ed.Exlibris Brăila, anul 2005: la aceste două volume a făcut grafica portretistică a scriitorilor, peste 125 de portrete în peniţă .)
Antologia „Poezie la Dunărea de Jos” , Ed. Exlibris Brăila, 2007, cu membrii Cenaclului literar – Mihail Sebastian din Brăila, condus de poetul Nicolae Grigore-Mărășanu.
Antologia „Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental, Ed.Amurg-Sentimental, Bucuresti, 2011, condus de poetul şi editorul Ion Machidon .
Antologia de poezie,, HAI-HUI,, editată de poetul Ștefan Doru Dăncuș, Ed.Singur-Târgoviște, 2012.
CENACLURI;
Mihu Dragomir Brăila între anii 1980-1985, condus de poetul Gh. Lupașcu
Panait Istrati Brăila între anii1987-1998, condus de prof.Valentin Popa.
Mihail Sebastian Brăila între anii 2002 – 2010, condus de Nicolae Grigore Mărășeanu.
Cenaclul Literar Cetatea lui Bucur – București din anul 2011, până în present.
A EDITAT URMĂTOARELE CĂRŢI ;
Sonate ( poezie -1999.)Ed.Evrika –Brăila
Anotimpuri pentru prietenii mei (poezie – 2002 ),Ed.Centrul de Creație Brăila
Amintiri, dragi amintiri (proză memorialistică – 2002 ), Ed. Centrul de Creație Brăila
Ctitorii Ștefaniene – album de grafică, 2004, Ed.Arhiepiscopiei Dunărea de Jos Galați
Amintiri care nu mor (proză scurtă – 2005 ), Ed. Centrul de Creație Brăila
Epistole și flori ( poezie – 2007 ), Ed. Centrul de Creație Brăila
La ușa iubirii ( poezie – 2009 ), Ed. Agnos Sibiu
Poezii pastelate ( poezie – 2011 ), Ed. Singur Târgoviște
Avem nevoie de Eminescu 2013, Ed. Nico Tg.-Mureș
În umbra cuvintelor , 2013 , Ed. Nico Tg.- Mureș
Lirica gândului meu, 2014, Ed. InfoRapArt – Galați

ARTĂ – PLASTICĂ ;
Este membru în Asociaţia Artiştilor Plastici din oraşul Tg.-Mureş din 2012.
Este membră începând cu ianuarie 2009 în Asociaţia „ Les artist-pentre de Macon” – Franţa ,
condus de artistul plastic -Victor Boucher .
EXPOZIŢII PERSONALE ; 39 în ROMÂNIA şi 7 în STRĂINĂTATE
ROMÂNIA 38 din care :Braila 15 (1973-2009) , Botosani 5 (2003-2007 )
Galati 1 ( 2004 ), Suceava 14 (2004-2009 : Siret 5 , Radauti 1, Putna 1,Sucevita 1,
Dragomirna 1, Suceava 5 ),
Tg.-Mures 2 (2010, 2011)
Muzeul Literaturii Române – Iași / 8 nov. 2012
Muzeul Brăilei , 31 mai- 6 iulie 2013.
Biblioteca Jud. Panait Istrati Brăila / 10 feb.2014 : EXPOZIȚIE ANIVERSARĂ
Parlamentul României / Sala Brâncuși / Iunie 2014. Eminescu
FRANȚA 2; (Macon, Manziat în 2001, 2002 )
CANADA 1 ( 2003 , Alma –Quebec )
REPUBLICA MOLDOVA 4 expoziții personale:
2011, la Biblioteca B.P. Hașdeu / Chișinău ,,Chișinăul vechi în grafica mea,, – donație
2012, la Biblioteca de Arte Tudor Arghezi / Chișinău ,, Dor de Eminescu ,, – donație
2013, la Târgul Internațional de Carte didactică și științifică. Prezentă cu cărțile :
,,Avem nevoie de Eminescu,, și ,,În umbra cuvântului,, și o expoziție de grafică
,, Eminescu și scriitorii români ,, – donație la Biblioteca Andrei Lupan; donație la
Academia Militară Alexandru cel Bun-Chișinău, expoz. ,,Ctitorii Ștefaniene,,
2014, la Biblioteca de Arte Tudor Arghezi –Chișinău / ,, Domnul Eminescu ,, 15 Ianuarie . JAPONIA – Asakusa 2013 ( Oct.- Nov. )
FONDATOR cu donația lucrărilor personale de artă a FUNDAȚIEI,, Sfântul Ierarh Petru Movilă,, cu sediul la Mănăstirea Sucevița, Str. Calea Movileștilor nr.169, Jud. Suceava.
EXPOZIȚI DE GRUP :
ROMÂNIA 140 ( 1972-2008 )
FRANŢA 3 ( 1999 – 2003 )
TURCIA 1 ( Concurs internaţional de ExLibris – Ankara, 2003 )
ITALIA 1 ( Peisaj european –grafică, acuarelă, ulei , fotografie ;
Veneţia – iulie – 2012 .)
PREMII OBȚINUTE :
Laureată la concursurile naționale de artă-plastică și grafică între anii 1982-1988 cu următoarele premii; 4 Premii I : 2 Premii III și un Premiul Special al Juriului în anul 1984.
DIPLOME DE EXCELENȚĂ 9 ; obținute pentru donațiile făcute cu lucrări de artă grafică și din
cărțile după cum urmează;
BOTOȘANI 2 diplome ;
BRĂILA 1 diplonmă ;
GALATI 1 diplomă ;
DOROHOI 1 diplomă ;
SUCEAVA 2 diplome ;
SIRET 2 diplome ;
In anul 2008, se numără printre mari personalităţi ale României, ca finalistă la PREMIUL
“ DAN VOICULESCU “ –Bucureşti.
2012 – JAPONIA orașul Asakusa, 2 Premii; Grand Prix și Premiul Special al Juriului
2013 – PREMIUL I pentru artă plastică și grafică al revistei ,,DOR de DOR,,-Călărași
2013 – Premiul de Excelență al Revistei Boem@ – Galați

LUCRARI în Colecții particulare :
Franța, Canada, S.U.A. Italia, Grecia, Republica Moldova
CONSTANTA ABALASEI-DONOSA
Curriculum Vitae

Date and place of birth: February 4, Braila, Romania
Studies:
High School of General Education Nr. 5 Braila; at the same time three years at Folk Art School – painting class of Professor Vespasian Lungu.
Architecture Institute “ION MINCU” Bucharest 1977-1980; class of architecture and projection and specialization in projection-research 1981.
Romanian Writers League, Bucharest (Life Membership)

Literature Curriculum Vitae
1970 – Literary Debut e – Literature Magazine – Literary Conversations nr 6 pag.22 Iasi; Redactor: Gh Dragan
1982 – Publishes in Literary magazines; Morning Star
1995-2003 – Publishes in Braila Newspapers
2002-2003 – Romanian Ex-Libris, Oradea ; Prof. Dr. Constantin Malinas
2003-2004 – Education Magazine Danube, Braila
2005 – Beech Country, Suceava
2005 – “Din vadul Chiralinei” – Ed. Exlibris Braila – Coauthor in 2 anthologies of Prof. Constantin Gherghinoiu and Prof. Ioan Munteanu – poetry and prose; also over 125 graphic profiles in pen 2007 – “Poezie la Dunarea de Jos” – Ed.Exlibris Braila; coauthor with members of the Literary Cenacle “Mihail Sebastian” Braila – poet Nicolae Grigore-Marasanu
2011 – “Scrieri pentru o posibila istorie a Amurgului Sentimental” – Ed.Amurg-Sentimental, Bucuresti – poet and editor Ion Machidon (anthology coauthor)
2012 – “HAI-HUI” anthology of poetry – coauthor; Ed.Singur Targoviste – Poet and Editor Stefan Doru Dancus

Literary Cenacles
1980-1985 Mihu Dragomir Braila; poet Gh. Lupascu
1987-1998 Panait Istrati Braila; Prof. Valentin Popa
2002-2010 Mihail Sebastian Braila; poet Nicolae Grigore Maraseanu
2011- to present Literary Cenacle Bucur Citadel, Bucharest

Publications:
1999 Sonatas – Erika, Braila (poetry)
2002 Seasons for My Friends – Center of Creation, Braila (poetry)
2002 Memories, Dear Memories – Center of Creation Braila (prose)
2004 Steven the Great’s Foundations – Lower Danube Archbishops, Galati (graphic album)
2005 Undying Memories – Center of Creation, Braila (short prose)
2007 Epistles and Flowers – Center of Creation, Braila (poetry)
2009 At the Love’s Door – Agnos, Sibiu (poetry)
2011 Pastel Poetry – Singur, Targoviste (poetry)
2013 We Need EMINESCU – Nico, Tg.-Mures
2013 En lombre of paroles –Nico, Tg.-Mures

Fine Art
Is now the member of the Fine Art Association, Tg.-Mures of 2012.
Membre of the Les artiste-peintres de Macon, France 2009 Fine Artiste Victor Boucher
Personal Exhibitions: 39 in ROMANIA and 7 internationally
1973-2009 Braila 15 exhibitions
2003-2007 Botosani 5 exhibitions
2004 Galati 1exhibition
2004-2009 Suceava 14exhibitions (Siret 5, Radauti1, Putna 1, Sucevita 1, Dragomirna 1, Suceava 5)
2010-2011 Tg.-Mures
2012 Nov.8, Romanian Literature Museum, Iasi
013 May 31 – June 6 Braila Museum
2014 Feb 10 Anniversary Exhibition – Panait Istrati Braila County Library
2011, 2002 France – Macon, Manziat 2exhibitions
2003 Canada – Alma-Quebec 1exhibition
Moldova Republic– 4 personal exhibitions
2011Donation “Old Chisinau in My Graphic” B.P.Hasdeu Library, Chisinau
2012 Donation “Longing of Eminescu” Tudor Arghezi Art Library, Chisinau
2013 Books presented at International Fair of Didactic and Scientific Book
“We Need EMINESCU”, “In the Word’s Shadow”, Graphic Exhibition
“EMINESCU and Romanian Writers” – donation to Andrei Lupan Library; donation to Alexander the Best Military Academy, Chisinau; personal exhibition “Ctitorii Stefaniene”
2014 “Sir EMINESCU” – January 15 Tudor Arghezi Art Library, Chisinau / Japan – Asakusa Oct.-Nov. 2013
2014 Establishes the “Saint Hierarch Petru Movila” Foundation by personal donation – Sucevita Monastery, Suceava

Group Exhibitions
1972-2008 Romania 140 exhibitions
1999-2003 France 3 exhibitions
2003 Turkey, Ankara 1 exhibition (International Contest ExLibris)
2012 Italy 1 exhibition (European Landscape – graphic, watercolor, oil, photography – Venice (July)

Awards
1982-1988 Winner at national competitions, graphic and fine arts, with the following awards:
4 – 1st Place Awards; 2 – 3rd Place Awards and a Jury Special Award in 1984.
9 Excellency Diplomas – following her donations of personal fine art and books
Botosani 2diplomas, Braila 2diplomas, Galati 1diploma, Dorohoi 1 diploma, Suceava 2diplomas, Siret 2diplomas
2008 Bucharest “Dan Voiculescu” Award (as a High Romanian Personality)
2012 Japan – Asakusa 2 awards: Grand Prix and Jury Special Award
2013 Calarasi, Romania – First Place Award for graphic and fine art for “Longing of Longing” Magazine
2013 Galati, Romania – Excellency Award Boem@ Magazine

Personal Fine Art Collections: France, Canada, USA, Italy, Greece, Moldova Republic

Muzeul Arte Vizuale Galați / grafică în peniță autor: Constanța Abalasei-Donosă

Muzeul Arte Vizuale Galați / grafică în peniță
autor: Constanța Abalasei-Donosă

 

 

Reclame
Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s